Mooie verhalen uit de provincies

woensdag, 28 oktober 2015

Al jaren schrijf ik verhalen van eigenaren over hun monument voor www.monumenten.nl, een site van de Rijkdienst voor Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. Altijd leuk om met zulke bevlogen mensen te spreken. Dit jaar zijn het provincies die onderwerpen aandragen. Mooi om te zien hoe iedere provincie een eigen accent legt. Zo krijg je een mooi palet aan monumenten in ons land: van een speeltuin voor ingenieurs tot een kerk met een toekomst als rocktempel.

Je kan de verhalen lezen op: https://www.monumenten.nl/verhalen

Weer volop aan de slag!

zaterdag, 14 maart 2015

In 2014 heb ik, ondanks ziekte, toch nog samen met collega Esther Boontje een boek weten te produceren (zie www.langzullenweleven.com). Inmiddels is een lang behandeltraject afgesloten en pak ik de draad van het gewone leven weer op. Het voelt alsof ik een heel jaar aan het inhalen ben: ik doe weer opdrachten voor vertrouwde klanten, maar ben ook in voor allerlei nieuwe dingen. Zo werk ik mee aan een radioprogramma voor RTVOost. Dat betekent: meedenken over de inhoud, welke thema’s komen aan bod en hoe pak je ze dan aan? Maar het betekent ook: samenwerken met een aantal studenten journalistiek. Waanzinnig leuk om te doen en enorm leerzaam!

Met Boontje werk ik momenteel aan een aantal trajecten in de zorg. We werken onder andere aan een pilotproject in de langdurige zorg,  waarin de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers centraal staat. Ook verzorgen wij, in opdracht van Vilans (landelijk kenniscentrum voor langdurende zorg), trainingen voor vrijwilligers in ziekenhuizen gericht op verbetering van de  zorg voor ouderen. Deze trainingen zijn o.a. gericht op delierpreventie (delier is een plotseling opkomende verwardheid, een nare ervaring die bij veel ouderen die in het ziekenhuis belanden, voor komt.)

Boekpresentatie!

dinsdag, 2 september 2014

Binnenkort verschijnt het nieuwe boek van Esther Boontje en mij. Ik schreef er hier al eerder over. Het boek heet ‘Lang zullen we leven!’ en gaat over oud worden en oud zijn in Nederland. Met alle verhalen in de media zou je er bijna tegenop zien om oud te worden… is dat terecht of is er nog hoop? Wij gingen op onderzoek uit, interviewden jonge mensen over hoe ze hun oude dag zien, maar we keken vooral naar hoe ‘echt’ oude mensen van nu hun leven ervaren. Kijk op www.langzullenweleven.com voor meer informatie.

over oud worden in Nederland

dinsdag, 4 maart 2014

Super actueel is het onderwerp waar mijn collega Esther Boontje en ik momenteel aan werken: we schrijven aan een boek over oud worden en oud zijn in Nederland. Veel interviews gehouden, het is een dankbaar gespreksonderwerp. De eerste hoofdstukken zijn in concept gereed en de rest moet af voor de zomer!

Van boek naar boek…

donderdag, 28 februari 2013

Eind 2012 verscheen het boek ‘Van Eufraat en Tigris naar Regge en Dinkel’, een bundel met levensverhalen van christenen uit Zuidoost Turkije en Syrië, die nu in Twente wonen. We maakten dit boek in opdracht van de provincie Overijssel en het historisch Centrum Overijssel: ook de verhalen van migranten maken nu deel uit van de Overijsselse cultuur.

Inmiddels al weer volop bezig met de voorbereidingen voor ons volgende boek. Gesprekken met uitgevers en participanten. Leuk, maar ook tijdrovend. Het liefst zou ik al aan het boek werken! Tussendoor nog opdrachten voor Vilans, over welzijn in de zorg. En natuurlijk blijven ook monumenten mijn aandacht houden!

Mantelzorgers

maandag, 16 juli 2012

Het boek ‘Help, m’n moeder wordt oud’ brengt mijn collega Esther en mij momenteel bij zorginstellingen over de vloer die willen kijken hoe de professionele zorg beter kan samenwerken met mantelzorgers. Onlangs workshops gegeven voor 80 medewerkers van een zorginstelling over verwachtingen die zij hebben van mantelzorgers. Mooi om hierover in gesprek te zijn met elkaar: het liegt er niet om wat verzorgenden zoal verwachten! Onze ervaring met het schrijven van het boek kunnen we goed inbrengen in de discussie. Er komt steeds meer op ‘de kinderen van’ af. Wij gaan graag in gesprek hierover!

Vanmorgen is de tekst voor het boekje over de Suryoye naar de vormgever gegaan. Vanmiddag leg ik de laatste hand aan een folder over dagbegeleiding voor mensen met dementie (dementeren is geen werkwoord heb ik zojuist geleerd) en ik rond deze week ook nog een artikel af over een pastorie van Pierre Cuypers (de bouwer van CS Amsterdam).  Nog steeds actief in verschillende werelden!

Zorg, armoede en nieuwe Overijsselaars

vrijdag, 7 oktober 2011

Sinds de zomervakantie werk ik gestaag door aan een paar grotere projecten (naast de gebruikelijke kortere workshops en schrijfklussen). Zo verzorg ik de redactie van een visiedocument voor de Tweede Kamer over de samenwerking in de zorg tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Verder werk ik met Boontje aan een rekenkameronderzoek naar armoedebeleid. Een zeer boeiend thema. En we werken samen aan de beschrijving van de aankomstgeschiedenis van de Suryoye: een groep nieuwe Overijsselaars.  ’Tussendoor’ schrijf ik monumentenverhalen, onder andere voor www.monumenten.nl.

Het wrikt en schuurt in Nederland: in de zorg, in de culturele sector, rondom integratie en arbeidsparticipatie. Fijn om daar via mijn werk bij betrokken te zijn!

Kijken in de spiegel in Apenheul

maandag, 20 juni 2011

Als tekstschrijver kom je overal. In opdracht van de RUG mag ik naar Apenheul om daar een reportage te maken over een international alumni project. De alumni krijgen een ‘leiderschapsrondleiding’: we zien de apen allerlei dingen doen die we herkennen op de werkvloer. In mijn artikel kon ik het verhaal over die apen niet kwijt, maar daarvoor verwijs ik dan maar naar Frans de Waal!

Klik hier voor het artikel.

Opgeladen door Pampus

dinsdag, 12 april 2011

In opdracht van het Nationaal Restauratiefonds naar Pampus geweest vandaag. Balanceren tussen het behalen van zakelijke doelen en het behouden van deze ruwe parel: dilemma van iedere monumenteneigenaar die zijn eigen broek op moet houden. Vraagt om cultureel ondernemerschap. Iedereen wordt blij van even varen en uitwaaien op het eiland; fileleed is snel geleden.

De loop van een rivier en van een mensenleven

dinsdag, 22 maart 2011

Hoe de loop van een rivier en de loop van een mensenleven verweven kunnen raken. Dat stond centraal de afgelopen maanden in de interviews die ik had met mensen uit het Vechtdal. Van palingvisser tot veerbaas, van molenaar tot boer: allemaal hebben ze wat met het water. Hun verhalen en die van anderen (mede door boontje en oosterveen verzameld)  staan op www.mijnvechtmijnverhaal.nl . Ze worden door de provincie gebruikt als inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke plannen. Zo vormt het verleden de toekomst!

Volgende